Church Bulletin January 31st, 2021

40 dana nakon rođenja Isusovog njegova Majka, vjerna zakonu, prikazala ga je sa svojim zaručnikom sv. Josipom u hramu. Starac Šimun primio ga je i priznao kao SVJETLOST NA PROSVJETLJENJE NARODA. U hramu se Isus susreo sa predstavnicima svoga naroda. U hramu, u crkvi, i mi susrećemo Isusa kao svoga spasitelja i Svjetlost koja nas prosvjetljuje. Isus je svjetlo svijeta i slava puka Izraelskoga

Scroll to Top