Church Bulletin December 6th, 2020

Slavimo 8. XII., svake godine, Marijino začeće. Zašto ne slavimo dan našega začeća? Jer, tu je sve počelo, a ne tek kod našega rođenja. Kod rođenja smo “ugledali svjetlost svijeta”. Ali, naš je život počeo, ne rođenjem, nego 9 mjeseci prije, u trenutku začeća. Tada je nastao novi život. Nastao sam ja. Tu sam počeo. I otad ću zauvijek biti. Ni sama smrt me neće razrušiti. Život koji je počeo začećem nastavit će se u vječnosti. To vjerujem s velikim dijelom čovječanstva. Tada sam od Boga dobio besmrtnu dušu.

Scroll to Top