Church Bulletin November 1st, 2020

Poziv na svetost je poziv da svaki od nas ide svojim putem, iako se kod toga nadahnjuje primjerom svetih i traži njihovu pomoć. Svaki je svetac, u svome
životu i djelovanju, objava Krista ljudima i zato silno potreban današnjem svijetu.

Scroll to Top