Church Bulletin September 20th, 2020

Ove nedjelje govor je o vinogradu koji pripada jednome vlasniku. Taj rano ujutro zapošljava radnike s kojima dogovara fiksnu plaću od jednoga denara. To čini
i o trećoj, šestoj, devetoj i jedanaestoj uri. Ovima svima ne oglašava koliko će im dati, ali on će im dati što bude pravo.

Scroll to Top