Church Bulletin September 6th, 2020

Gdje su dvojica ili trojica sabrana što se događa? Ruku na srce! Većinom se govori o nekome koji nije tu. Naslućujem: većinom ga se ogovara! Budimo pošteni: kad su dvojica ili trojica sabrani govore li o nekome odsutnome samo dobro? To je na žalost tako da se o pogreškama drugih više govori nego o njegovim dobrim stranama. Tužimo se na medije da šire loše vijesti. Ali što sami činimo ako govorimo o drugima?

Scroll to Top