Church Bulletin August 16th, 2020

Sveta Jelena Križarica majka je cara Konstantina Velikoga, koji je kršćanstvu dao slobodu i mogućnost da se javno štuje Bog. Rođena je u prvoj polovici trećeg stoljeća u gradu Drepanumu, čije je ime car Konstantin promijenio u ime Helenopolis, upravo iz velikog poštovanja prema svojoj majci.

Scroll to Top