Church Bulletin June 21st, 2020

Ima puno toga čega se bojimo: životinja, mraka, osamljenosti, ljudi, da ne izgubimo posao, školskih zadaća, novih zahtjeva…Strah nije racionalan. Jedni se boje velikih pasa a drugi malih pauka. Strah se ne može protumačiti. On je jednostavno tu.

Scroll to Top