Church Bulletin May 24th, 2020

bulletin_24th_may_2020

Duhovi spadaju u veliku crkvenu svetkovinu iako ova svetkovina nema takvu popularnost u Crkvi kao druge svetkovine. To ništa nije novo. Već je apostol naroda sv. Pavao čuo od nekih učenika u Efezu: “Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti”

Scroll to Top