Church Bulletin April 26th, 2020

Učenici prepoznaše Isusa u lomljenu kruha, a On im iščeznu s očiju. Molimo Gospodina da nam otvori oči kako bismo ga mogli prepoznati u svakom lomljenju kruha, u svakoj euharistiji.

Scroll to Top