Church Bulletin November 24th, 2019

Sa sljedećom nedjeljom već počinje advent ili došašće i nova crkvena godina. Danas je posljednja nedjelja u crkvenoj godini. Nazvana je nedjelja “Krista kralja”. Mnogi također kažu “nedjelja vječnosti”, jer pogled seže do u vječnost, u Božje vječno kraljevstvo. Riječ ‘kralj’ ima u sebi neku magičnu privlačnost, jer ona dodiruje ljudsku čežnju za čašću, ali i za pravednim i mudrim vladarom. I Crkva završava liturgijsku godinu svetkovinom KristaKralja.
Scroll to Top