Church Bulletin October 6th, 2019

U evanđelju ove nedjelje učenici najprije mole Gospodina da im umnoži vjeru. Koliko smo puta i sami uputili molbu Bogu: “Ojačaj moju vjeru!” Sigurno je da imamo respekt pred ljudima koji imaju jaku vjeru. Nama se često događa da nam je vjera mala i slaba. Tješi nas ipak, da su i apostoli očito imali taj osjećaj, jer inače ne bi molili Isusa: “Umnoži nam vjeru!” Isusov odgovor na tu molbu je iznenađujući. On misli, da ne trebamo veliku, jaku vjeru.

Scroll to Top