Church Bulletin September 8, 2019

Nije li se svijet preokrenuo? Isus kaže da trebamo ljubiti naše neprijatelje a našu vlastitu obitelj “mrziti”. Da, tako sasvim doslovno stoji u Evanđelju! U “govoru na gori” Isus kaže: “Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone”: A danas u Evanđelju kaže: “Dođe li tko meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik.”
Scroll to Top